ประวัติผู้สอน

ครูพี่ก็อต The Master ติวสอบราชการ

พี่ก็อต

 การศึกษา

  •  ปริญญาตรี วิศวะปิโตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  •  ปริญญาโท เคมีวิศวะกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุน)

 ผลงานการสอน

  •  ประสบการณ์สอน 5 ปี
  •  มีลูกศิษย์สอบผ่าน ภาค ก กว่า 5,000 ++ คน
ครูพี่นัท The Master ติวสอบราชการ

พี่นัท

 การศึกษา

  •  ปริญญาตรี วิศวะปิโตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  •  ปริญญาโท เคมีวิศวะกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุน)

 ผลงานการสอน

  •  ประสบการณ์สอน 5 ปี
  •  มีลูกศิษย์สอบผ่าน ภาค ก กว่า 5,000 ++ คน